Teenused

Täisteenus hõlmab:

  • üürisuhteid, sh üürnike leidmine, nendega suhtlemine, lepingute koostamine ja hinnastamine, üürnike struktureerimine
  • raamatupidamine ja arveldamine üürnikega, sh üüriarvete esitamine, kommunaalarvete vahendamine ning finantsaruandlus
  • jooksev remont ja parendused, kapitalinvesteeringute korraldamine omaniku nimel
  • suhted ja lepingud kohalike omavalitsustega ning kolmandate osapooltega, sh omaniku esindamine vaidlustes
  • objekti optimaalne võõrfinantseerimise korraldamine etteantud raames
  • turundus, reklaam ning PR-tugi

Lisaks pakume täiendavaid teenuseid:

  • vara ülevõtmise korraldamine ostu korral, sh tehniline Due Diligence ehk hoone ja tehnikliste kommunikatsioonide ülevaatus ning seisundi kirjeldus, lepingud teenusepakkujate ja üürnikega ning valduse ülevõtmine
  • vara ja valduse üleandmise korraldamine vara müügi korral

Omaniku kohus on seada otsustusraamid, millistel juhtudel on tema kooskõlastus või otsus vajalik. Ilma igapäevaste protsessidega otseselt kokku puutumata annavad läbiv aruandlus ja konkreetne hinnastamine omanikule pideva selge ülevaate oma vara sooritusest, seisukorrast ja väärtustest.

Kogu valitsetavate varade reaalajas ülevaade on saadaval läbi veebilehe, kus omanik saab lisaks infole anda koheselt ka kooskõlastusi, esitada küsimusi, teha ettepanekuid või kinnitada otsuseprojekte/lepinguid.

Juhul kui omanikul on mõneks muuks otstarbeks vaja raha vabastada, pakub valitseja ka faktooringut ehk kohest väljamakset tulevikus tekkiva vaba kassavoo arvelt.